Lưu Trữ Năng Lượng

Trang chủ / Lưu Trữ Năng Lượng

 

Nguồn năng lượng tái tạo (như gió, năng lượng mặt trời hoặc thủy triều) là không liên tục. Đôi khi việc sử dụng năng lượng tái tạo không phải là trực tiếp khi năng lượng sẵn có mà vào những thời điểm khác. Sau đó, chúng ta cần lưu trữ năng lượng để năng lượng có thể được sử dụng khi cần thiết.

Lưu trữ năng lượng khi phát điện
Hệ thống lưu trữ năng lượng  cung cấp khả năng lưu trữ năng lượng và quản lý đầu ra trong sản xuất điện. Công nghệ điện hóa và công nghệ sản xuất điện năng lượng tái tạo tạo thành một hệ thống liên kết. Thông qua tính nhất quán cao của các tế bào và tính toán mạnh mẽ của BMS, cho phép sản xuất điện để khôi phục lưới điện ổn định, tối ưu hóa đường cong sản lượng điện, giảm năng lượng mặt trời và cắt gió, cung cấp quán tính hệ thống và các chức năng của điều chế tần số và đỉnh , tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện và tối ưu hóa cơ cấu năng lượng.

 


Tích trữ năng lượng trên truyền tải và phân phối điện:
Hệ thống lưu trữ năng lượng của cung cấp khả năng quản lý phụ tải thông minh để truyền tải và phân phối điện, đồng thời điều chỉnh tần số và thời gian cao điểm theo tải của lưới điện. Hệ thống lưu trữ năng lượng điện hóa có các chức năng tăng và mở rộng công suất, cung cấp điện dự phòng, v.v. Nó có thể sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong truyền tải và phân phối điện để đảm bảo vận hành điện an toàn, ổn định, hiệu quả và chi phí thấp lưới điện.
Lưu trữ năng lượng khi tiêu thụ điện năng
Hệ thống lưu trữ năng lượng cung cấp cho người dùng chế độ chênh lệch giá điện ở thung lũng cao điểm và quản lý chất lượng điện năng ổn định. Các sản phẩm lưu trữ năng lượng điện hóa đã được ứng dụng thành công trong các khu công nghiệp, thương mại và khu dân cư quy mô lớn, và được mở rộng sang các kịch bản mới nổi như trạm gốc, nguồn dự phòng UPS, hệ thống không nối lưới và đảo / cách ly, trạm sạc thông minh cho bộ lưu trữ quang sạc và thử nghiệm, ... Những ứng dụng này giúp các vùng thiếu lưới điện có thể tiếp cận điện năng, giảm chi phí điện năng, đảm bảo mạng lưới điện ổn định và đạt được lợi ích kinh tế và xã hội tối đa bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo ở mức độ cao nhất.