SMA Com Gateway (Cổng kết nối SMA)

Category: Phụ Kiện
0 out of 5

Giao tiếp hệ thống hiện đại cho các hệ thống PV hiện có

Mô tả

Nâng cấp dễ dàng

Tin tốt cho tất cả các chủ sở hữu hệ thống PV có giao tiếp dữ liệu RS485 là với SMA Com Gateway, ngay cả các hệ thống hiện có cũng có thể hưởng lợi từ tất cả các tùy chọn của giao tiếp dữ liệu SMA Speedwire hiện đại.

Cho dù đó là nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống, SMA Com Gateway cho phép sử dụng Trình quản lý dữ liệu SMA hoặc Bộ điều khiển cụm SMA và do đó tích hợp các giải pháp giám sát hệ thống và kiểm soát hệ thống hiện tại và tương lai, chẳng hạn như quản lý năng lượng thương mại. Do đó, an ninh đầu tư của hệ thống PV được đảm bảo.

Những lợi ích :

Sự bành trướng

  • Mở rộng các hệ thống RS485 hiện có mà không cần phải quấn lại tốn kém.
  • Cho phép sử dụng Trình quản lý dữ liệu SMA hoặc Trình điều khiển cụm SMA.

Nâng cấp

  • Nhận ra các giải pháp giám sát và kiểm soát hệ thống hiện đại, ví dụ như quản lý năng lượng thương mại.

Sự thành công

  • Cho phép tiếp thị trực tiếp nguồn điện PV.
  • Cho phép sử dụng các chức năng quản lý lưới điện mới nhất nhờ Trình quản lý dữ liệu SMA và Bộ điều khiển cụm SMA.

Cấu trúc hệ thống đơn giản

 

Biểu dữ liệu :  COMGATEWAY-DEN1834-V12web.pdf