Biệt Thự A Chiến Long Biên, Hệ 15kw

Biệt Thự A Chiến Long Biên, Hệ 15kw
Biệt Thự A Chiến Long Biên, Hệ 15kw
Biệt Thự A Chiến Long Biên, Hệ 15kw
Biệt Thự A Chiến Long Biên, Hệ 15kw
Biệt Thự A Chiến Long Biên, Hệ 15kw

Anh Chiến -Long Biên Hà Nội
43 tấm AE Solar Mono 350 Wp
inverter SMA 15 KW 3 pha sản xuất tại Đức

Hệ thống tủ điện Hensel của Đức và thiết bị đóng cắt Schneider của Pháp
Hệ thống giàn Khung inox 304