Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội

Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội
Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội
Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội
Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội
Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội

Hệ 5kw – Làng Bún Phú Đô, Mỹ Đình, Hà Nội. 30 tấm AE SOLAR Mono 350 Wp.

Inverter 2 Inverter SMA 5 KW 1 pha của Đức.

Hệ thống tủ điện Hensel của Đức và thiết bị đóng cắt Schneider của Pháp. Hệ thống giàn Khung inox 304