Lắp Điện Mặt Trời 15kw, Triều Khúc, Hà Nội

Lắp Điện Mặt Trời 15kw, Triều Khúc, Hà Nội
Lắp Điện Mặt Trời 15kw, Triều Khúc, Hà Nội
Lắp Điện Mặt Trời 15kw, Triều Khúc, Hà Nội
Lắp Điện Mặt Trời 15kw, Triều Khúc, Hà Nội
Lắp Điện Mặt Trời 15kw, Triều Khúc, Hà Nội

Lắp điện mặt trời cho nhà Bác Hạnh. Khu Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội

34 tấm AE SOLAR Mono 380 Wp.

inverter SMA 15 Kw 3 pha xuất xứ Đức.

Hệ thống tủ điện Hensel của Đức và thiết bị đóng cắt Schneider của Pháp.

Hệ thống giàn Khung inox 304