Giá bán điện cho điện lực EVN

Giá bán điện cho điện lực EVN

Hiện nay, rất nhiều hộ gia đình, sản xuất và doanh nghiệp đã lắp điện mặt trời và thông tin được mọi người quan tâm nhất là giá bán điện cho điện lực hiện tại là bao nhiêu.
Theo văn bản 1532/EVN-KD ngày 27/03/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Giá điện bán cho EVN giá hiện tại là : 2.134 VNĐ . Thanh toán hàng tháng.

Tất cả các thủ tục từ làm hồ sơ gửi điện lực duyệt, lắp đặt công tơ 2 chiều. ZSVSolar sẽ hỗ trợ khách hàng tiến hành.