Khuyến khích lắp điện mặt trời của Thủ tướng Chính Phủ T7-2019

Văn bản của chính phủ về việc khuyến khích lắp điện mặt trời . Văn bản ngày 1-7-2019

Việc bùng nổ các hệ thống điện mặt trời trong thời gian ngắn vừa qua. Chính phủ và bộ công thương đã có những công văn để hướng dẫn, khuyến khích người dân thực hiện.

1 phần để có những quy định rõ ràng hơn, 1 phần để có thêm nguồn điện cung cấp cho EVN những mùa thiếu điện, những khu việc khan hiếm điện. Phục vụ xã hội được tốt hơn.

Trong văn bản có đề cập đến phân vùng, phân loại giá điện từng khu vực.