Lưu trữ: Projects

Trang chủ / Projects
Hệ 3 Pha 14kw – Đống Đa, Hà Nội
Project

Hệ 3 Pha 14kw – Đống Đa, Hà Nội

Công ty Điện Năng Lượng Mặt Trời ZSVSOLAR thi công hệ thống điện mặt trời cho nhà Bác Quân. Hệ ~14 Kw. 38 tấm pin AE Solar. Địa chỉ : Công viên 1/6, sau bệnh viện Đống Đa, Hà Nội. Tòa nhà ở Gia đình + Văn phòng. Tất cả các thiết bị lắp đặt...